Meie inimesed


Koolijuht

Indrek Lillemägi
indrek.lillemagi@perg.eeIndrek: "Loon kooli, mis arvestab muutuva maailma väljakutsetega ja kus igaüks on väärtustatud ning tunneb end turvaliselt ja hoitult. Minu jaoks on oluline, et oskaksime teha teadlikke valikuid ja vastutaksime oma mõju eest. Töötan selle nimel, et PERGis oleks ühendatud akadeemiline süvenemisvõimalus ja julgus panustada paremasse maailma."

Õppejuht
Ulvi Soomlais
ulvi.soomlais@perg.eeUlvi: "Olen terve oma elu olnud ühel või teisel moel haridusega seotud ja jõudnud äratundmisele, et kõige ägedam koht töötamiseks on ikkagi kool. Soovin luua kooli, kuhu tullakse rõõmuga, kus nii õpilased kui kõik kooli töötajad tunnevad end hästi. Unistan koolist, mis annab noortele tiivad lendamaks sinna, kuhu soov on."

Õppekorraldusjuht
Anne Reinkort
anne.reinkort@perg.eeAnne: "Tahan luua kooli, kus õppimine ja areng toimuvad toetavas ja hoolivas keskkonnas. Kooli, kus kõik osapooled tunnevad end väärtustatuna ning see, kuidas Sul päriselt läheb, ongi oluline."

Juhiabi ja personali heaolu looja
Anu Luts
anu.luts@perg.eeAnu: "Oma iseloomult olen ütle-nii-nagu-on-tüüpi inimene, kes hindab kõrgelt vabadust ja ausust ning suhtub kirglikult tervisealastesse teemadesse. Soovin luua koolis tervist toetava keskkonna ja seda nii füüsilises kui ka emotsionaalses mõttes. Tahan et kõik kõhud oleks täis head toitu, pead täis põnevaid teadmisi ja hinged täis rõõmu!"

Kommunikatsioonijuht
Iiris Viirpalu
iiris.viirpalu@tallinnarg.edu.ee
+372 5918 9690Iiris: "Varasemalt olen tegelenud kommunikatsiooniga kultuuriasutustes ja MTÜ-des, viimastel aastatel Eesti Kunstimuuseumis. Mind köidab idee valikuvabadusest ja õpitee kujundamise paindlikkusest ning koolist kui ühiskonna arengutega kaasas käivast paigast, kuhu tahaksid tööle tulla ka haridusvaldkonnast väljaspool olijad."

Juhtõpetaja (reaal- ja loodusteadused)
Leesi Peedumäe
leesi.peedumae@perg.eeLeesi: "Olen ratsionaalne ja optimistlik seiklejahing. Soovin luua kooli, mis oleks turvaline, aga mõõdukat pingutust pakkuv ning arendav keskkond nii õpilastele kui ka õpetajatele. Kindlasti võiks n-ö maailma muutmise hõng olla igas meie tegemises. Nalja peab ka saama!"

Juhtõpetaja (sotsiaalained, maailmaharidus ja demokraatia)
Dina Begic
dina.begic@perg.eeDina: "Olen lapsest peale unistanud maailmast, kus ükski rahvas, keel, kultuur ega usk poleks au sees pidamiseks liiga väike. Sotsiaalaineid õpetades aitan ka õpilastel selles kõiges väärtust näha. Loon kooli, kus õppija tahab küsida, kus õppija ja õpetaja tunnevad end hästi ja töötavad mõtestatult."

Juhtõpetaja (keeled ja radikaalsus)
Agne Kosk
agne.kosk@perg.eeAgne: "Mina olen õpetaja just sellepärast, et noorus pole hukas. Tänased gümnasistid on meie perede, kogukondade, ühiskonna ja planeedi tulevik. Noori kuulates, nendega koos naerdes, neid juhendades ja tagant utsitades on mulle alati tundunud, et see tulevik on heades kätes. Seega tahan, et PERG oleks just see kool, kus gümnasist kujundab oskused ja teadmised, aga ka sisemise tasakaalu, et meie ühisesse maailma panustada. "

Haridustehnoloog
Geithy Plakk
geithy.plakk@perg.eeGeithy: "Pean oluliseks inimesi ja nendevahelisi suhteid. Selleks, et luua üheskoos midagi uut, on oluline olla avatud meelega. Kool peab olema koht, kus kõik tunnevad ennast hästi ja igaüks saab oma ideid ellu viia. Hindan väga võimalusi, mida tehnoloogia lennukate mõtete realiseerimiseks pakub, sest tehnoloogia on parim siis, kui ta toob inimesed kokku!"

Kogukonnajuht
Laura Toots
laura.toots@perg.eeLaura: “Senises töös kunstitöötaja ja kultuurikorraldajana olen lähtunud mõttest, et haridus, kultuur ja kogukondlikkus on tihedalt läbi põimunud. Seetõttu näen, et lisaks omanäolisele haridusasutuse rollile saab PERGist ka oluline kultuuri- ja kogukonnamajakas. Usun, et PERG on imede sündimise koht, kus õpilastel ja neid toetaval kogukonnal on tahe ja võimalus luua maailma parimat kooli.”

IT-juht
Mart Meier
mart.meier@perg.ee