KKK

Koondasime siia lehele küsimused, mida ikka ja jälle meie käest meili teel, sotsiaalmeedias või silmast silma küsinud olete. 

Küsimused-vastused 22.08.2023 seisuga:

Millal algab PERGi kooliaasta?
Alustame 1. septembri aktusega kell 10. Aktusele järgneb mentortund. Koolipäev lõpeb hiljemalt kell 14. Aktusele on oodatud PERGi õpilased ja töötajad, lastevanematel on koolimajaga võimalik tutvuda 27. septembril kell 17.30, mil toimub lastevanemate koosolek.

Kas koolimaja saab õigeks aastaks valmis?
Jah, kõik on kõvasti pingutanud ja koolimaja saab 1. septembri aktuseks valmis. Oleme oma uue koolimaja ja seda ümbritsevate välialade üle väga uhked. PERGis on tõeliselt hubane ja eriline õpikeskkond!

Kas kõik õpetajad on olemas?
Jah, PERGi kollektiiv on esimeseks aastaks koos ja ootab väga, et saaks õpilastega kohtuda.

Mida tähendab, et esimeste nädalate jooksul toimub sisseelamisprogramm?
PERGi esimeste nädalate jooksul toimub õpilastele sisseelamisprogramm, mille eesmärgiks on uude kooli mõnusalt sisse elada ja kolmeks gümnaasiumiaastaks valmistuda. Keskendume üksteise tundmaõppimisele, uue kooliga kohanemisele ja õpime, kuidas PERGis asjad käivad. Läbime esimeste nädalate jooksul “Maailmaloo” ja “Teadmiste teooria” kursused, mille käigus õpime paremini oma õppimist juhtima ja mõtestama. Tunniplaanijärgne aineõpetus algab PERGis 25. septembrist.  

Millal PERGi koolipäev algab ja lõpeb?
E, T, K ja R algab esimene tund kell 8.45 ja viimane tund lõpeb hiljemalt 16.15. Neljapäeviti lõpeb koolipäev hiljemalt kell 15.00. Igal õpilasel on päeva sees pikem iseseisev aeg, mille jooksul saab teha ka koduseid töid.

Millal saab valida mooduleid ja valikaineid?
Lõplik moodulite ja valikkursuste valimine toimub septembrikuu jooksul. Jagame täpsema info septembri alguses.

Kas mentorgrupid on moodustatud?
Mentorgrupid saavad kohe-kohe kokku ja saate oma mentorgrupi kohta info hiljemalt 30. augustil. 1. septembril saate mentorgrupi ja mentoriga juba kohtuda.

Kas sööklas taimetoitu saab?
Saab. Pakume soovijatele täistaimset toitu ja ka puhvetis täistaimset valikut. 

Kas PERGis on riietumisele mingid reeglid?
PERGis võib enda isikupära välimuse kaudu väljendada. Selleks, et kõik tunneks end mugavalt ja turvaliselt ning kujuneks akadeemiline õpikeskkond, oleme siiski seadnud mõned piirangud: me ei kanna dressipükse väljaspool liikumise tundi; meie riietus katab meie keha nii palju, et teistel on mugav; me ei kanna ebatsensuursete või ebaseaduslike sõnumitega riideid. Täpsed PERGi riietumise soovitused töötame välja koos õpilastega, aga seisame alati õpilase õiguse eest olla isikupärane.

Kuidas saab PERGi õpilaspileti?
Jah, kõik saavad endale tellida õpilaspileti, mis hakkab töötama ka kooli uksekaardina, kooli raamatukogus, koolikappide avamiseks-sulgemiseks ja sööklas koolitoidu registreerimiseks. Täpsema info jagame septembri alguses.

Missuguseid huviringe õpilastele tuleb?
Loome väga palju valikkursusi ja huviringe. Küsime septembri alguses õpilaste ootusi ja lähtume teie soovidest, aga kindlasti tuleb nii teatriring, laulukoor, spordiringid, malering, raamatuklubi jpm.

Kas koolisärki saab osta?
Töötame koos õpilastega sügise jooksul välja nii kooli särgi, pusa, mütsi kui ka teiste sümboolikaga esemete kujundused. Ja kindlasti saavad kõik huvilised neid edaspidi endale osta. Muide, PERGi sokid võiks ju ka tulla?

Kuidas toetatakse PERGis õpilaste vaimset tervist?
Kõik PERGi õpilased läbivad kolme aasta jooksul enesejuhtimise mooduli, kus õpitakse ka oma vaimse tervise eest paremini hoolt kandma. Lisaks on meil nii praktilise enesehoiu kui ka psühholoogia valikmoodulid. 
Iga PERGi õppijat toetab mentor, kes on õpilase esimene kuulaja ning toetaja. Samuti on koolis tööl kaks tugispetsialisti: psühholoog Maili ja õpilasnõustaja Katriin, kelle poole saab oma murega pöörduda.
Oleme õpetajatega õpilaste toetamise üle palju arutanud ja usume, et iga PERGi töötaja ülesanne on toetada turvaliste suhete loomise kaudu ka head vaimset ja sotsiaalset tervist. Samuti õpetame oma inimesi õpilaste probleeme märkama ja abi pakkuma. 

Kas PERGi ruume saab rentida?
Kõigepealt elame oma õpilaste ja töötajatega uutesse ruumidesse sisse, paneme oma õppetöö ja huviringid paika ning siis vaatame, missugused ruumid ja ajad jäävad kasutamiseks koolivälistele sõpradele-partneritele.