Kooli eripära


2023. aasta sügisel avatakse Tallinnas kolm uut kooli: Pelgulinna, Mustamäe ja Tõnismäe riigigümnaasiumid. Keskenduma väga heale gümnaasiumiharidusele ja meie juures hakkavad õppima ainult 10.-12. klasside õpilased. Igal koolil on oma eripära, kuid hakkame töötama tihedas koostöös, ühiste pedagoogiliste sihtide ja õppekorralduse raamiga.


Pelgulinna riigigümnaasiumis õpime lahendama suure mõjuga ühiskondlikke probleeme. Meie fookuses on küsimus jätkusuutlikkusest (keskkonna- ja kliimaprobleemid, demokraatia jätkusuutlikkus, jätkusuutlik disain ja kvaliteetne linnaruum). Samas pakume laiapõhjalist gümnaasiumiharidust ja iga õpilane saab kokku panna oma õpitee ning minna soovi korral süvitsi reaalias, sotsiaalias või humanitaarias või eri valdkondi põimida.

Esimesel aastal võtame Pelgulinna riigigümnaasiumisse vastu 360 kümnenda klassi õpilast. Iga õpilase arengut hakkab toetama mentor, õpilane saab kolme aasta jooksul valida neli kolmest kursusest koosnevat moodulit ja lisaks üksikuid valikaineid. Moodulid katavad kõiki valdkondi programmeerimisest ja matemaatika süvaõppest meedia ning teatrini.

Vaata meie eripära kokkuvõtvat videot:

Kooli luues lähtume järgmistest põhimõtetest:
1. Vastutame oma mõju eest.
2. Tegutseme koos ja paindlikult.
3. Keskendume lahendustele, mitte probleemidele.
4. Me ei tee igavat kooli ja igavalt, oleme julged.

Pikemalt on need põhimõtted lahti kirjutatud meie väärtuste raamatus.