Õppekava ja valikud


PERGi eesmärgiks on tagada igale õppijale kvaliteetne ja valikuterohke gümnaasiumiharidus. Lähtume õppekava üles ehitades riiklikust õppekavast, gümnaasiumiõpilase vajadustest ning muutuva maailma väljakutsetest. Toetame iga õppija terviklikku arengut mentorsüsteemi, läbimõeldud valikute, enesejuhtimisoskuste kursuse ja väga heade õpetajate kaudu.

Meie õpitee kujunemine:
G1 (10. klassi) kohustuslikud kursused:
 • Sissejuhatavad kursused (maailma ja inimese kujunemine ning teadmiste teooria) - 1 kursus
 • Loodusteaduste tüvisammas (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia lõimitult) - 6 kursust
 • Kultuuriteaduste tüvisammas (ajalugu, kirjandus, muusika, kunst ja ühiskonnaõpetus lõimitult) - 6 kursust
 • Matemaatika - 4,5 kursust
 • Keeled* - 6 kursust
 • Suurte väljakutsete lahendamine / maailmaharidus - 3 kursust
 • Enesejuhtimine - 1 kursus
 • Liikumine - 2 kursust
 • Valikmoodul - 3 kursust
 • Valikaine - 1-3 kursust
* Meie õppetöö toimub eesti keeles, aga võimalus on õppida ka eesti keelt teise keelena.

Planeeritud G1 (10. klassi) valikmoodulid 2023/2024. õppeaastaks:

 1. Küberkaitse
 2. Inseneeria
 3. Disainmõtlemine infotehnoloogias
 4. Praktiline looduse tundmine
 5. Demokraatia ja inimõigused
 6. Ajakirjandus ja koolimeedia
 7. Filosoofia ja religioon
 8. Ajaloo süvakursus (Läänemere rahvaste lugu)
 9. Ulme ja ühiskond
 10. Kooliteater
 11. Sisejulgeolek
 12. Enesehoid
 13. Psühholoogia
 14. Inimene ja seksuaalsus
 15. Põhja-Tallinn ja giidindus
 16. Foto-video
 17. Arhitektuur
 18. Praktiline kunst

 • Valikmoodul koosneb kolmest kursusest ja jookseb läbi aasta (igal neljapäeval 2x70 min). 
 • Õpilane võib kolme aasta jooksul valida ühe valdkonna mooduleid ja ehitada endale suuna, nt võttes G1-s (10. klassis) sissejuhatava programmeerimise mooduli, G2s (11. klassis) ja G3s (12. klassis) matemaatika ja programmeerimise süvamoodulid. Aga õpilane, kes tahab oma huvisid veel avastada, saab igal aastal valida mooduli ka erinevast valdkonnast (nt G1s psühholoogia, G2s loodusteaduste praktikumid ja G3s meedia).
 • Mooduleid töötame välja koostöös partnerite ja kooli põhipersonaliga ja täpne valik võib kevade jooksul muutuda. Õpigruppide arvu püüame moodustada vastu võetud õpilaste huvidest lähtuvalt. Kui õpilane ei pääse esimesena eelistatud moodulit võtma 10. klassis, saab ta seda teha 11. klassis. Teisel ja kolmandal õppeaastal moodulike valik suureneb.
 • Moodulitele lisaks loome palju üksikuid valikaineid (ühe trimestri jooksul 2x70 min nädalas) ja huviringe.
 • Iga õppijat toetab valikute tegemisel mentor ja vajadusel ka õpilasnõustaja.

Võõrkeeled PERGis:
 • A-võõrkeeleks on inglise keel.
 • B-võõrkeelena pakume vene, prantsuse, soome, saksa ja hispaania keelt. Motiveeritud ja läbi mõeldud soovi korral saab 10. klassi alguses B-võõrkeelt ka vahetada.
 • C-võõrkeelega alustame 11. klassis ja pakume väga laia valikut keeli (nt rootsi, jaapani, eesti viipekeel jpt).