Õppekava ja valikained


PERGi eesmärgiks on tagada igale õppijale kvaliteetne ja valikuterohke gümnaasiumiharidus. Lähtume õppekava üles ehitades riiklikust õppekavast, gümnaasiumiõpilase vajadustest ning muutuva maailma väljakutsetest. Toetame iga õppija terviklikku arengut mentorsüsteemi, läbimõeldud valikute, enesejuhtimisoskuste kursuse ja väga heade õpetajate kaudu.

Meie õpitee kujunemine:
G1 (10. klassi) kohustuslikud kursused:
 • Sissejuhatavad kursused (maailma ja inimese kujunemine ning teadmiste teooria) - 1 kursus
 • Loodusteaduste tüvisammas (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia lõimitult) - 6 kursust
 • Kultuuriteaduste tüvisammas (ajalugu, kirjandus, muusika, kunst ja ühiskonnaõpetus lõimitult) - 6 kursust
 • Matemaatika - 4,5 kursust
 • Keeled* - 6 kursust
 • Suurte väljakutsete lahendamine / maailmaharidus - 3 kursust
 • Ennastjuhtiv õppija - 1 kursus
 • Liikumine - 2 kursust
 • Valikmoodul - 3 kursust
 • Valikaine - 1-3 kursust
* Meie õppetöö toimub eesti keeles, aga võimalus on õppida ka eesti keelt teise keelena.

2023/2024. õa G1 valikmoodulite kirjeldused leiad siit.

2023/2024. õa üksikud valikained:

 • Rakett69
 • 20. sajandi konfliktid Euroopas
 • Startup-ettevõtlus
 • Euroopa õpingud
 • Esmaabi
 • Saviteraapia
 • Kalligraafia
 • Loodusteadused kirjanduses ja filmis
 • Matkamine
 • Pühakodade saladused
 • Eesti riigi tagatoad
 • Kaasaegne tants (ja kehateadlik liikumine)
 • Rõivaste taaskasutus
 • Joonestamine
 • Arvutigraafika (jätkukursus joonestamisele)
 • Kuidas sünnib televisioon
 • Jooksmise ABC
 • Fotograafia alused
 • Doing Philosophy
 • Õppige, kuidas oma nutitelefoniga filme teha
 • Sissejuhatus (kultuuri)ajakirjandusse
 • Andmeteadus ja Tehisintellekt 101
 • Linnaruumi uurimine antropoloogiliste meetoditega


Võõrkeeled PERGis:
 • A-võõrkeeleks on inglise keel.
 • B-võõrkeelena pakume vene, prantsuse, soome, rootsi, saksa ja hispaania keelt. Motiveeritud ja läbi mõeldud soovi korral saab 10. klassi alguses B-võõrkeelt ka vahetada.
 • C-võõrkeelega alustame 11. klassis ja pakume väga laia valikut keeli (nt rootsi, jaapani, eesti viipekeel jpt).