Õppekorraldus


Meie õppekorraldus on disainitud gümnaasiumiõpilase vajadustest lähtuvalt. 

Päevakava (E, T, K, R):

8.45-9.55 - 1. tund
10.05-11.15 - 2. tund
11.25-12.35 - 3. tund või iseseisev aeg ja lõuna*
12.35-13.45 - 4. tund või iseseisev aeg ja lõuna*
13.45-14.55 - 5. tund
15.05-16.15 - 6. tund

* Igal õppijal on 3. või 4. tund lõunapausiks ja iseseisvaks tööks või puhkamiseks vaba.

Valikainete ja -moodulite päeva kava (N):
8.45-11.15 (paaristund, 2 x 70 min)
11.15-12.30 - lõuna- ja logistikapaus
12.30-15.00 (paaristund, 2 x 70 min)

Õppeaasta ajakava:
01.09 - kooliaasta avamine
04.09-18.09 - 10. klassi sisseelamiskursused
19.09-24.11 - I trimester
27.11-08.03 - II trimester
11.03-31.05 - III trimester
03.06-07.06 - valikainete nädal
12.06 - õppeaasta lõpuaktus

Iga trimestri viimased 3-5 päeva on nn vahenädal, mille jooksul käiakse õppekäikudel, konsultatsioonides ja sooritatakse arvestusi.

Koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal:
23.10-29.10 - sügisvaheaeg
21.12-07.01 - jõuluvaheaeg
26.02-01.03 - talvevaheaeg
22.04-28.04 - kevadvaheaeg
13.06-31.08 - suvevaheaeg

Mentorlus:
Õppijatest moodustuvad kuni 18-liikmelised mentorrühmad. Mentori ülesanne on toetada õppijat valikute tegemisel ja kooliga kohanemisel. Mentortundides toetatakse ka enesejuhtimisoskuste arengut, karjääriplaneerimist ja ühtekuuluvustunnet. Mentor on õppija esmane kontaktisik ja nõustaja.

Tugispetsialistid:
Igale õppijale on koolis kättesaadav õpilasnõustaja ning psühholoogi tugi.